Personen en Familie

Onze dienstverlening die betrekking heeft op uw privé- en familiesituatie, met speciale aandacht
voor uw rechten en verplichtingen en wat er met het vermogen gebeurt op belangrijke momenten
in uw leven of in het leven van uw familieleden.
Hierbij kunt u denken aan:

  • Samenlevingscontracten

  • Huwelijksvoorwaarden

  • Verdeling van gemeenschappelijk eigendom

  • Levenstestamenten

  • Testamenten

In een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek met u, wordt bepaald welke akte het beste kan

worden opgesteld.

Bij onze advisering over de inhoud van de akte spelen uw wensen een belangrijke rol.

Van de akte die wij opstellen, ontvangt u eerst een ontwerp ter beoordeling. Is het ontwerp naar
wens, dan kunnen wij een afspraak met u maken om de akte te tekenen.

Belt u gerust met de notaris, één van onze kandidaat notarissen of één van onze medewerkers
om te bespreken óf en welke akte raadzaam voor u is.
Wij kunnen dan direct een afspraak maken om uw situatie met u door te nemen in een persoonlijk
gesprek.