De rol van de notaris bij verkopen woning

Bij het verkopen van uw woning is de notaris de financiële spin in het web. In de 50 Plus-Wijzer van mei is hier een artikel over geschreven.

Klik hier en lees hierover op bladzijde 16.

Een huis verkopen uit een erfenis

Wat als je een huis te koop moet zetten omdat het onderdeel is van een nalatenschap? Lees hierover in het door notaris Ros geschreven artikel welke geplaatst is in de 50 Plus-Wijzer van april.

Via deze link kunt u het artikel vinden op bladzijde 14.

Artikel aangaande de eenmalig verhoogde schenking

In de 50 Plus-Wijzer van maart is het artikel te lezen genaamd:

Alleen nog dit jaar: de eenmalig verhoogde schenking van 100.000,00 euro

Klik hier om dit artikel te lezen op pagina 18. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Artikel in de 50-Plus Wijzer

In het artikel geschreven voor de 50-Plus Wijzer van februari staat het onderwerp Financieel Misbruik Ouderen centraal.

notaris-50-plus-header-300x150

Notaris 50 Plus ouderen 

 

 

 

Alles gemeenschappelijk? Is dat wel de bedoeling? (deel 3)

Deel drie is het laatste artikel wat is geschreven over huwelijkse voorwaarden.

In deze 50 Plus-Wijzer kunt u lezen over de mogelijkheid van het wijzigen van huwelijkse voorwaarden, alsmede het opheffen.

Door te klikken op deze link kunt u het artikel lezen (bladzijde 32)

Alles gemeenschappelijk? Is dat wel de bedoeling? (deel 2)

In het vorige artikel in de 50 Plus-Wijzer heeft u kunnen lezen over het maken van huwelijkse voorwaarden voor een huwelijk.

In de uitgave van december is deel 2 gepubliceerd waarin u kunt lezen waarom het ook zinvol kan zijn om tijdens huwelijk over te gaan naar huwelijkse voorwaarden.

Klik hier 0m het artikel te lezen op pagina 14

 

Alles gemeenschappelijk?

In de 50 Plus-Wijzer van afgelopen november heeft notaris Ros een artikel geschreven inzake het maken van huwelijkse voorwaarden voor een huwelijk.

Klik hier voor het betreffende artikel (pagina 10)

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met kantoor.

Wilt u schenken zonder belasting te moeten betalen?

Na Prinsjesdag op 1 oktober jongstleden, is er een verruiming gekomen in de schenkingsmogelijkheden.

In de 50 Plus-Wijzer van oktober schrijft notaris Ros hier een artikel over.

Klik hier om dit artikel te lezen (pagina 23).

 

Wilt u meer weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Eerste gezamenlijke spreekuur notaris en advocaat succesvol

Donderdagavond 31 oktober was de eerste keer dat notaris Eric Ros en advocate Mirjam van der Staaij van Parmentier & Oass advocaten, in het kantoor van Notarishuis IJmond een gezamenlijk spreek uur hebben gehouden.

Nu al is gebleken dat er duidelijk behoefte is aan deze mogelijkheid.

Zowel voor de notaris als de advocate zijn er bezoekers geweest.

Al geruime tijd houdt Notarishuis IJmond in de bibliotheek in Velserbroek spreekuur op donderdagavond van 18.00 – 20.00 uur.

Sinds kort is dat spreekuur van de notaris op iedere eerste donderdag van de maand. Daar is nu het spreekuur in IJmuiden bijgekomen, eveneens van 18.00 – 20.00 uur kunt u iedere laatste donderdag van de maand voor de notaris of advocaat ons kantoor aan de Dokweg 31 te IJmuiden bezoeken.

Zowel voor een bezoek aan de notaris als aan de advocate kunt u ook van tevoren aangeven dat u zult komen, wij houden daar dan rekening mee.

Wij zien u graag!

foto-eric-mirjam

 

Leven & Sterven, Uitvaartbeurs op Landgoed Duin & Kruidberg

Voor de derde keer zal de Uitvaartbeurs, Leven & Sterven worden georganiseerd en ditmaal is gekozen voor de sfeervolle locatie van Landgoed Duin & Kruidberg te Santpoort-Noord.

Op zondag 10 november aanstaande heeft u de mogelijkheid om informatie in te winnen en om vragen te kunnen stellen aan tal van deskundigen op het gebied van leven, sterven en de uitvaart.

Diverse workshops en lezingen bieden u daartoe de gelegenheid. Ook zullen tal van bedrijven zich presenteren op uiteenlopende gebieden waarmee men te maken kan krijgen bij een overlijden.

Koffiedrinken met de notaris?

Loopt u nog steeds met een prangende vraag over bijvoorbeeld praktische zaken die zich voordoen wanneer iemand in uw naaste omgeving overlijdt? Bijvoorbeeld uw partner, ouder en andere in uw naaste omgeving. En wilt u graag weten wat belangrijk is om direct te doen of wellicht juist niet te doen? Onder het genot van een heerlijk kopje koffie kunt u deze vragen stellen aan notaris Eric Ros. Hij zal op 5 november aanstaande tussen 9.30 uur en 11.30 uur aanwezig zijn in Uitvaartcentrum IJmuiden aan de Waalstraat en kan u de antwoorden op deze vragen geven. Mocht blijken dat u meer vragen heeft of dat u een specifiek geval verder met de notaris wilt bespreken, kunt u altijd nog een afspraak maken op kantoor.

 

Het testament

Waarom is het zinvol om een testament te maken of actueel te houden?

In de 50+ wijzer van september heeft notaris Ros hierover een artikel geschreven.

Lees hier de volledige uitgave en op pagina 14 het artikel

Wijzigingen stamrechtconstructie

Stamrechtvrijstelling ter vervanging van gederfd loon vervalt met ingang van 1 januari 2014

Een van de maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag heeft voorgesteld betreft het vervallen van de stamrechtvrijstelling met ingang van 1 januari 2014.

De stamrechtvrijstelling is opgenomen in artikel 11.1.g. van de Wet op de Loonbelasting. Op basis van de huidige regelgeving kan een vergoeding in verband met te derven loon die ter gelegenheid van de beëindiging van een dienstverband wordt toegekend onder omstandigheden vrij van loonbelasting worden uitgekeerd. Deze mogelijkheid werd en wordt veelal toegepast door – middel van de oprichting van een zogenaamde stamrecht BV – een stamrecht in eigen beheer te creëren.

Met ingang van 1 januari 2014 komt deze mogelijkheid te vervallen. Op 1 januari 2014 reeds bestaande stamrechtconstructies worden gehandhaafd. Om belastingplichtigen toch een impuls te geven om tot uitkering over te gaan houdt het voorstel ook in dat, als een bestaande aanspraak in 2014 in één keer wordt uitgekeerd, slechts 80% in de heffing wordt betrokken. Volgens het kabinet zou dit een stimulans voor de economie kunnen zijn.

Deze maatregel heeft dus gevolgen voor reeds opgerichte stamrecht BV’s en in 2013 nog op te richten stamrecht BV’s.

Servicepaspoort: Leef en beweeg beurs 2013

Op 5 oktober aanstaande zal notaris Ros om 12.30 uur een lezing geven op de Leef & Beweegbeurs over het leventestament. Na afloop van de lezing zijn er vouchers beschikbaar, waarmee u korting kunt krijgen bij het opstellen van uw nieuwe testament.  De beurs wordt door Servicepaspoort georganiseerd van 11.00 – 16.00 uur. U kunt dan kennis maken met de verschillende diensten en zorg- en welzijnsmogelijkheden van Servicepaspoort, haar leveranciers en moederorganisatie Zorgbalans. Behalve het aanbod van de leveranciers zijn er ook andere lezingen en workshops en voor iedereen interessante voordelen. Bij voldoende interesse zal notaris Ros om 14.30 uur nogmaals de lezing over het leventestament verzorgen.

De beurs vindt plaats in Hotel Haarlem (v.d. Valk) in Haarlem Zuid (Schalkwijk). De toegang is gratis. 

Klik hier voor meer info over de beurs

Dag van de scheiding

Een scheiding roept altijd emotionele vragen op. Maar natuurlijk ook zakelijke vragen. Zoals: ‘kan één van beiden in het huis blijven wonen?’, ‘hoe zit het met ons pensioen?’, ‘hoe gaan we het regelen we voor de kinderen?’. Er zijn bij een scheiding veel onzekerheden.128-300x200
Notarishuis IJmond kan u hierover uitleg geven, adviseren en u begeleiden bij de vaak lastige beslissingen die genomen moeten worden. Laat u goed voorlichten. De last wordt daardoor niet makkelijker, maar misschien wel een klein beetje lichter.

Bij Notarishuis IJmond staat de koffie altijd voor u klaar.

Belastingvrije schenking van 100.000 euro mogelijk in 2014

28 augustus 2013

Nederlanders mogen volgend jaar een ton belastingvrij schenken. Dat geld moet dan wel in de eigen woning worden gestoken. Dat is één van de plannen van het kabinet om de woningmarkt aan te jagen.

De schenking moet gebruikt worden voor de aankoop van een huis, verbouwingen of als aflossing op de hypotheek. De schenking van 100.000 euro wordt dan wel belastingvrij, maar over dat deel van de financiering van de woning is er dan geen hypotheekrenteaftrek. En bij het kopen van een nieuwe woning moet de 100.000 euro worden ‘meegenomen’.

 

Hypotheeklening werd opeisbaar door woning zonder toestemming te verhuren

X c.s. hebben een hypothecaire geldlening afgesloten bij H. Enkele jaren later ontdekt H dat X c.s. de verhypothekeerde woning aan derden hebben verhuurd zonder dat H hiervoor toestemming heeft gegeven. In verband hiermee heeft H de hypotheeklening opgeëist en maatregelen genomen om de woning te executeren. Thans is voor de rechtbank onder meer in geschil of H bevoegd was om de hypothecaire geldlening onmiddellijk op te eisen.

De rechtbank heeft geoordeeld dat X c.s. in strijd hebben gehandeld met de voorwaarde in de overeenkomst om de woning niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H te verhuren. H was dan ook gerechtigd om de hypotheeklening onmiddellijk op te eisen.

Rechtbank Rotterdam 1 mei 2013, LJN CA3410 (publicatie 17 juni 2013)

Bron: Notamail 12 juli 2013

Gezamenlijk gezag digitaal aanvragen

Sinds kort kunnen ouders digitaal het gezamenlijk gezag over hun kind aanvragen. De ouders hebben voor het invullen alleen een DigiD-code en het BSN-nummer van het kind nodig. Via deze link komt u terecht op het invulscherm.

Het levenstestament

Het levenstestament, u bepaalt hoe de zaken geregeld worden.

In de media is op dit moment veel aandacht voor het zogenaamde levenstestament.

Lees hier het artikel in de 50plus wijzer van juni 2013 (pagina 20).

 

Gratis Wifi voor onze cliënten

Sinds enige tijd hebben wij voor al onze cliënten gratis Wifi beschikbaar binnen ons moderne kantoorpand. Tegenwoordig hebben steeds meer mensen alle benodigde gegevens op de laptop/ipad staan. Makkelijk dus…geen onnodig gesjouw meer met mappen.

Nieuwe website notarishuisijmond.nl vanaf vandaag on-line

Na vele jaren is de zo vertrouwde website in zijn geheel vervangen door een website die nog beter aansluit bij de stijl en uitstraling van het kantoor. Vanaf vandaag is het resultaat voor alle cliënten en relaties zichtbaar.

De nieuwe site werd in nauw overleg met Elly van der Klei en Peter Luit gemaakt. Doelstellingen waren vooral geconcentreerd rondom ‘rust, kleur en duidelijke informatie’. Op basis van die uitgangspunten is de website vooral qua informatie kort en bondig gebleven met een overzichtelijk menu.

‘De wens om veel kleur in te brengen werd ingevuld door een schilderij uit de spreekkamer van het kantoor in IJmuiden te gebruiken als achtergrond, waarbij de oranje tint goed aansloot bij het logo’, aldus Elly van der Klei. Nieuw is het onderdeel ‘lezingen’, een agenda met inschrijfmogelijkheid om lezingen op onze vaste lokatie in de bibliotheek van Velserbroek te kunnen volgen. Ook worden daar nog de maandelijkse gratis inloop spreekuren gehouden.

Eigen bijdrage en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Verzekerden van 18 jaar of ouder die zorg ontvangen, thuis dan wel in een zorginstelling, moeten daarvoor op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een eigen bijdrage betalen.

Tot 1 januari 2013 was er sprake van een zogenaamde inkomensafhankelijke bijdrage. Daartoe werd het bijdrageplichtig inkomen vastgesteld. Op basis van dit bijdrageplichtig inkomen werd door het Centraal Administratiekantoor (CAK) de eigenbijdrage op grond van de AWBZ vastgesteld.

Per 1 januari 2013 is de wet gewijzigd en is het vaststellen van dit bijdrageplichtig inkomen zodanig aangepast dat de hoogte van de eigen bijdrage via een vermogensinkomensbijtelling mede afhankelijk gemaakt is van het vermogen van de verzekerde.

Naast het fictief rendement van 4% over het vermogen in box 3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) is per 1 januari 2013 een extra heffing van 8% vermogensinkomensbijtelling ingevoerd waardoor nu in totaal 12% meetelt voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage.

Gedurende de eerste zes maanden van het verblijf in een AWBZ-instelling is nog sprake van een lage bijdrage. Echter deze periode van zes maanden kan soms al beginnen te lopen vanaf de indicatiestelling. Na genoemde periode van zes maanden wordt de eigen bijdrage verhoogd tenzij de partner bijvoorbeeld nog thuis blijft wonen.

De vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage gebeurt nog steeds door het CAK op basis van de fiscale gegevens (belastingaangifte) van twee jaar geleden. Voor de bijdrage 2013  derhalve op de gegevens per 1 januari 2011. De maximale bijdrage voor 2013 is vastgesteld op een bedrag van € 2.189,20 per maand.

Mocht u een hoge eigen bijdrage verschuldigd zijn dan kan worden bekeken hoe u kunt voorkomen dat u uw eigen vermogen moet opmaken. Er zijn een aantal mogelijkheden om uw box 3 vermogen te verkleinen en daardoor uw eigen bijdrage te verminderen.

Het gaat te ver om in dit artikel alle mogelijkheden uitvoerig te beschrijven. Bovendien iedere situatie is uniek en verdient een eigen oplossing. Een aantal mogelijkheden wil ik u niet onthouden zoals het doen van jaarlijkse schenkingen in geld aan de kinderen (voor het jaar 2013 bedraagt de vrijstelling een bedrag van € 5.141,00 per kind) of het gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar tot een (voor het jaar 2013) maximaal bedrag van € 24.676,00. Ook is het mogelijk om schenkingen op papier te doen, de zogenaamde schuldigerkenningen. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid tot het opstellen of wijzigen van testamenten zodanig dat vorderingen van de kinderen opeisbaar worden zodra een ouder wordt opgenomen in een AWBZ-instelling.


Zoals gezegd het zoeken naar een passende oplossing voor uw situatie is maatwerk. Er zal goed gekeken moeten worden naar de wensen van u als cliënt en de gevolgen voor onder andere de inkomsten-, erf- en schenkbelasting voor zowel de langstlevende ouder(s) en de kinderen.

Mocht u naar aanleiding van het dit artikel vragen hebben of nadere informatie willen dan kunt u contact opnemen met: Notarishuis IJmond. U kunt tijdens kantooruren bellen met 0255-547500, maar u kunt ook een email sturen naar ijmuiden@nhij.nl.

Elke eerste donderdagavond van de maand heeft Notarishuis IJmond tussen 18.00-20.00 uur een inloop spreekuur in de Bibliotheek in Velserbroek. Indien u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid is het  raadzaam om een tijdstip te reserveren. Hiervoor kunt u contact opnemen op het bovenstaande telefoonnummer.

HET TESTAMENT – Een kwestie van vooraf regelen

Een bezoek aan de notaris geeft antwoorden op vragen als ‘wat is het beste testament voor mijn specifieke situatie? Hoe gaat het opstellen ervan in zijn werk? Is een testament hetzelfde als de nalatenschap? En wat is een nalatenschapdossier?’ Servicepaspoort sprak met Eric Ros, notaris bij Notarishuis IJmond te Velsen, over erfrecht, het testament en wat daar allemaal bijkomt kijken.

Ros: ‘Een testament is een document dat, wanneer iemand komt te overlijden, aangeeft wie de erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap afgewikkeld moet worden. Voor de duidelijkheid: een testament wordt bij leven gemaakt, overlijdt iemand vervolgens, dan staat in dat testament hoe de nalatenschap wordt verdeeld. Het nalatenschapdossier is een registratie van aile relevante gegevens en zaken die voor de erfgenamen belangrijk zijn om de nalatenschap af te handelen. Het is eigenlijk een naslagwerk van persoonsgegevens, flnancien , verzekeringen, pensioenen, bezittingen, gegevens eigen huis, lidmaatschappen en abonnernenten.

Kostenvoor de baten
Volgens notaris Ros komt het voor dat mensen overlijden zonder dat ze hun nalatenschap middels een testament goed geregeld hebben . Vervelend voor de nabestaanden.
Waarom is dat? Ros: ‘Drempelvrees voor de notaris speelt een rol. Veel mensen denken dat het opstellen van een testament veel geld kost en dat het alleen voor vermogende mensen is. Dat is helemaal niet waar. Een testament opstellen kost weliswaar geld, maar dat weegt niet op tegen de uiteindelijke belastingbesparing die je kunt bereiken . Zeker in combinatie met het (jaarlijks) overdragen van vermogen aan de volgende generatie.
De kosten gaan in dit geval voor de baten uit. Het is ook belangrijk voor de nabestaanden, die hebben met een testament een helder beeld wat ze kunnen verwachten bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Drieledig proces
De notaris speelt een belangrijke rol bij het opstellen van het testament, een testament is immers maatwerk. De notaris bekijkt samen met zijn client wat deze wil, wat de mogelijkheden zijn en welke testamentvorm het best bij de client, diens wensen en de omstandigheden past.
Ros: ‘De notaris, eventueel samen met een andere adviseur, heeft eerst een inventariserend gesprek met zijn client zodat ze samen een financieel plaatje kunnen maken. Aan de hand daarvan worden er keuzes gemaakt.

Als de beste vorm gekozen is, wordt het testament opgesteld en de akte getekend. Die akte wordt ingeschreven in het Centraal Testament Register. Daarin wordt gemeld dat er op een bepaalde datum bij een bepaalde notaris een testament is gemaakt.
Komt iemand te overlijden, dan wordt het testament geopend en de nalatenschap afgewikkeld.
Het is een drieledig proces : het gesprek met de notaris, het opstellen van het testament en, na iemands overlijden, de afwikkeling van de nalatenschap met gebruikmaking van de gegevens uit het nalatenschapdossier.

Maatwerk
Het voorgesprek met de notaris is belangrijk. Een testament moet niet aileen aan allerlei juridische eisen voldoen, de wensen en het flnanciele plaatje verschillen per client. Ros:
‘Een testament is altijd maatwerk en als notaris kijkje samen metje client wat voor hen het meest toepasselijke is. Verschillende zaken bepalen hoe een testament er uiteindelijk
uit komt te zien. Zijn de mensen gehuwd en zoja, in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden? Zijn er kinderen, eventueel ook uit eerdere relaties, en wat is
de samenstelling en omvang van het vermogen?
Laat iemand aileen maar een spaarrekening na, dan heb je een heel ander testament dan wanneer diegene aandelen, een huis en een tweede huis bezit. Bestaat je vermogen
bijvoorbeeld uit een huis, maar is er weinig geld, dan kan de erfbelasting nadelig uitpakken voor je kinderen. In zo’n situatie kan een tweetrapstestament uitkomst
bieden. De langstlevende echtgenoot erft dan alles zodat er niet direct belasting betaald hoeft te worden over de erfdelen van de kinderen’

Voorkeuren en wensen
Ook iemands voorkeuren en wensen spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van het testament. Sommigen willen hun vermogen aan een goed doel nalaten of vastleggen dat bepaalde erfstukken binnen de familie blijven . Een tes tament maak je in het heden, uitgaande van de situatie op dat moment. Omstandigheden kunnen echter veranderen, in de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld een echtscheiding) of na een wetswijziging, waardoor het zinvol is het testament daarop te laten controleren en zo nodig aan te passen ‘ Dus houd
je testament up-to-date voor een zorgeloze afwikkeling.