Ondernemingen

Onze dienstverlening met betrekking tot uw leven als ondernemer.
Wij adviseren over de verschillende mogelijkheden die de wet biedt om aan uw onderneming
rechtszekerheid te bieden en stellen de akten op voor het ondernemen in een Vennootschap
onder firma, besloten vennootschap, stichting of vereniging.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Oprichtingsakten

  • Statutenwijzigingen

  • Overdracht Aandelen

  • Verpanding Aandelen

  • Schenking Aandelen

  • Certificering Aandelen

  • Fusie en Splitsing Vennootschappen

  • Liquidatie ondernemingen

Bij het opstellen van de akten wordt overleg gepleegd met andere adviseurs zoals uw accountant of fiscaal adviseur zodat de voor u meest gunstige regeling kan worden bepaald.
Van de akte(n) die wij opstellen, ontvangt u eerst een ontwerp ter beoordeling.
Is of zijn deze naar wens, dan kunnen wij een afspraak met u maken om de akte(n) te tekenen.

Waarom betrekt u de notaris niet meteen bij uw zakelijke plannen? Belt u gerust met de notaris, één van onze kandidaat notarissen of één van onze medewerkers om te bespreken wat raadzaam voor u is.
Wij kunnen dan direct een afspraak maken om uw situatie met u door te nemen in een persoonlijk gesprek.

U kunt ook een e-mail sturen naar ondernemingen@nhij.nl