Kijk eens naar uw Stamrecht BV

Wanneer u voor 2010 een ontslagvergoeding ontving, is de kans groot dat u dit bedrag hebt ondergebracht in een daartoe opgerichte Stamrecht BV. U kon namelijk nog niet kiezen voor banksparen, terwijl het alternatief bij een verzekeraar duur en niet flexibel was. Is het nog wel zinvol uw Stamrecht BV te laten voortbestaan?
We gaan in het kort op deze materie in. Natuurlijk staat ons kantoor voor u klaar de zaken uitgebreid door te nemen en het eventueel opheffen van uw Stamrecht BV te begeleiden. [Read more…]

Wijzigingen stamrechtconstructie

Stamrechtvrijstelling ter vervanging van gederfd loon vervalt met ingang van 1 januari 2014

Een van de maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag heeft voorgesteld betreft het vervallen van de stamrechtvrijstelling met ingang van 1 januari 2014.

De stamrechtvrijstelling is opgenomen in artikel 11.1.g. van de Wet op de Loonbelasting. Op basis van de huidige regelgeving kan een vergoeding in verband met te derven loon die ter gelegenheid van de beëindiging van een dienstverband wordt toegekend onder omstandigheden vrij van loonbelasting worden uitgekeerd. Deze mogelijkheid werd en wordt veelal toegepast door – middel van de oprichting van een zogenaamde stamrecht BV – een stamrecht in eigen beheer te creëren.

Met ingang van 1 januari 2014 komt deze mogelijkheid te vervallen. Op 1 januari 2014 reeds bestaande stamrechtconstructies worden gehandhaafd. Om belastingplichtigen toch een impuls te geven om tot uitkering over te gaan houdt het voorstel ook in dat, als een bestaande aanspraak in 2014 in één keer wordt uitgekeerd, slechts 80% in de heffing wordt betrokken. Volgens het kabinet zou dit een stimulans voor de economie kunnen zijn.

Deze maatregel heeft dus gevolgen voor reeds opgerichte stamrecht BV’s en in 2013 nog op te richten stamrecht BV’s.