Samenwoners en alimentatieafspraken

Bij echtscheiding bestaat in Nederland een wettelijke alimentatieregeling. U kunt daarover zelf afspraken maken en laten vastleggen. Anders stelt de rechter op basis van draagkracht de alimentatie vast. Woont u samen, dan kunt u alimentatieafspraken vastleggen in een samenlevingscontract. Ons kantoor adviseert u graag. Wanneer u het ondanks afspraken in een samenlevingscontract niet met elkaar eens wordt over alimentatie, dan kunt u naar de rechter.

[Read more…]

Schenking voor eigen woning in 2017 weer tot 100.000 euro belastingvrij

In de 50 Plus-Wijzer van de maand oktober leest u meer over het schenken van ouder aan kind.

Door te klikken op deze link, kunt u het artikel op bladzijde 16 vinden.

Eerste Kamer akkoord met nieuwe regels aanvaarden erfenis

Het wegnemen van bijvoorbeeld een familiefotoboek wordt straks niet langer gezien als een daad van zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Hetzelfde geldt voor het meegeven van inboedel die geen waarde heeft aan een kringloopwinkel. De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met het wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’. Hierin wordt geregeld dat een erfgenaam alleen zuiver aanvaardt als hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt.

[Read more…]

Nieuw artikel: een huis kopen als samengesteld gezin.

Voor de 50 Plus-Wijzer van de maand maart is een artikel geschreven over de aankoop van een nieuwe woning, door samengestelde gezinnen in het bijzonder.

Klik op deze link om het artikel op pagina 10 te kunnen lezen.

samengesteld gezin

Een executeur, wat doet hij allemaal?

In de 50 Plus-Wijzer van de maand februari wordt aandacht gegeven aan de functie van de executeur.

Lees op bladzijde 4 het gehele artikel door te klikken op deze link.

Huwelijkse voorwaarden, wanneer zijn die van belang? (deel 3)

In het laatste deel leest u de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot bestaande huwelijkse voorwaarden, alsmede het wijzigen of opheffen hiervan.

U leest het artikel op bladzijde 14 door te klikken op deze link.

Alles gemeenschappelijk? (deel 2)

Na het eerste deel in de 50 Plus-Wijzer van afgelopen november, is nu deel 2 verschenen over het trouwen in gemeenschap van goederen, danwel op huwelijkse voorwaarden.

Het artikel van de maand december vindt u, door te klikken op onderstaande link, op bladzijde 6.

http://www.50pluswijzer.nl/news_50plus_2015/news_50plus_wk52_2015.pdf

Alles gemeenschappelijk? Is dat wel de bedoeling?

In de 50 Plus-Wijzer van de maand november vindt u meer informatie over op welke manier in het huwelijk te treden.

Door te klikken op onderstaande link, kunt u het artikel op bladzijde 11 vinden.

http://www.50pluswijzer.nl/news_50plus_2015/news_50plus_wk48_2015.pdf

Schenken en de eigen woning

Over schenken en de eigen woning is in de 50 Plus-wijzer van de maand oktober door notaris Ros een artikel geschreven.

Door te klikken op deze link, kunt u het artikel op bladzijde 18 vinden.

Publieksavond palliatieve zorg

Op 28 oktober 2015 zal er in het restaurant van het Rode Kruis Ziekenhuis (2e verdieping) een publieksavond over “palliatieve zorg” worden gehouden. Notaris Ros is één van de drie sprekers.

[Read more…]

Het maken en actueel houden van een testament

In de 50 Plus-Wijzer van mei 2015 wordt er ingegaan op de vraag waarom het zinvol is om een testament op te maken of om een testament actueel te houden.

Lees op pagina 6 het gehele artikel door te klikken op deze link.

Notaris adviseert bij partnerschapsvoorwaarden

In de 50 Plus-Wijzer van de maand april staat een artikel over het advies van de notaris bij partnerschapsvoorwaarden geschreven.

Door te klikken op deze link kunt u het artikel op bladzijde 10 vinden.

Nieuw artikel voor de 50 Plus-Wijzer van maart

In de 50 Plus-Wijzer van maart wordt er in het artikel van notaris Ros uitgebreid ingegaan over het kopen van een huis voor een samengesteld gezin.

Lees op pagina 4 het gehele artikel door te klikken op deze link.

Meer levenstestamenten geregistreerd

In het nieuwe artikel voor de 50 Plus-Wijzer, welke is verschenen in de maand februari, kunt u lezen over de populariteit van het levenstestament. Tevens vind u hier een korte uitleg. Voor verdere vragen over het opmaken van een levenstestament, kunt u ten alle tijde contact opnemen met ons kantoor.

Door middel van het klikken op deze link, vind u het artikel op bladzijde 10.

Nieuw artikel in de 50 Plus-Wijzer

In de 50 Plus-Wijzer van afgelopen maand november vind u een artikel over schenken.

Klik hier en lees het artikel op bladzijde 16.

 

Vrijstelling schenkbelasting

In de 50 Plus-Wijzer van september jongstleden vind u een artikel waarin advies word gegeven over het vrijstellen van schenkbelasting.

Klik op deze link en lees het artikel volledig op bladzijde 2.

Artikel aangaande de eenmalig verhoogde schenking

In de 50 Plus-Wijzer van maart is het artikel te lezen genaamd:

Alleen nog dit jaar: de eenmalig verhoogde schenking van 100.000,00 euro

Klik hier om dit artikel te lezen op pagina 18. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Alles gemeenschappelijk? Is dat wel de bedoeling? (deel 2)

In het vorige artikel in de 50 Plus-Wijzer heeft u kunnen lezen over het maken van huwelijkse voorwaarden voor een huwelijk.

In de uitgave van december is deel 2 gepubliceerd waarin u kunt lezen waarom het ook zinvol kan zijn om tijdens huwelijk over te gaan naar huwelijkse voorwaarden.

Klik hier 0m het artikel te lezen op pagina 14

 

Alles gemeenschappelijk?

In de 50 Plus-Wijzer van afgelopen november heeft notaris Ros een artikel geschreven inzake het maken van huwelijkse voorwaarden voor een huwelijk.

Klik hier voor het betreffende artikel (pagina 10)

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met kantoor.

Wilt u schenken zonder belasting te moeten betalen?

Na Prinsjesdag op 1 oktober jongstleden, is er een verruiming gekomen in de schenkingsmogelijkheden.

In de 50 Plus-Wijzer van oktober schrijft notaris Ros hier een artikel over.

Klik hier om dit artikel te lezen (pagina 23).

 

Wilt u meer weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Leven & Sterven, Uitvaartbeurs op Landgoed Duin & Kruidberg

Voor de derde keer zal de Uitvaartbeurs, Leven & Sterven worden georganiseerd en ditmaal is gekozen voor de sfeervolle locatie van Landgoed Duin & Kruidberg te Santpoort-Noord.

Op zondag 10 november aanstaande heeft u de mogelijkheid om informatie in te winnen en om vragen te kunnen stellen aan tal van deskundigen op het gebied van leven, sterven en de uitvaart.

Diverse workshops en lezingen bieden u daartoe de gelegenheid. Ook zullen tal van bedrijven zich presenteren op uiteenlopende gebieden waarmee men te maken kan krijgen bij een overlijden.

Koffiedrinken met de notaris?

Loopt u nog steeds met een prangende vraag over bijvoorbeeld praktische zaken die zich voordoen wanneer iemand in uw naaste omgeving overlijdt? Bijvoorbeeld uw partner, ouder en andere in uw naaste omgeving. En wilt u graag weten wat belangrijk is om direct te doen of wellicht juist niet te doen? Onder het genot van een heerlijk kopje koffie kunt u deze vragen stellen aan notaris Eric Ros. Hij zal op 5 november aanstaande tussen 9.30 uur en 11.30 uur aanwezig zijn in Uitvaartcentrum IJmuiden aan de Waalstraat en kan u de antwoorden op deze vragen geven. Mocht blijken dat u meer vragen heeft of dat u een specifiek geval verder met de notaris wilt bespreken, kunt u altijd nog een afspraak maken op kantoor.

 

Het testament

Waarom is het zinvol om een testament te maken of actueel te houden?

In de 50+ wijzer van september heeft notaris Ros hierover een artikel geschreven.

Lees hier de volledige uitgave en op pagina 14 het artikel

Dag van de scheiding

Een scheiding roept altijd emotionele vragen op. Maar natuurlijk ook zakelijke vragen. Zoals: ‘kan één van beiden in het huis blijven wonen?’, ‘hoe zit het met ons pensioen?’, ‘hoe gaan we het regelen we voor de kinderen?’. Er zijn bij een scheiding veel onzekerheden.128-300x200
Notarishuis IJmond kan u hierover uitleg geven, adviseren en u begeleiden bij de vaak lastige beslissingen die genomen moeten worden. Laat u goed voorlichten. De last wordt daardoor niet makkelijker, maar misschien wel een klein beetje lichter.

Bij Notarishuis IJmond staat de koffie altijd voor u klaar.

Belastingvrije schenking van 100.000 euro mogelijk in 2014

28 augustus 2013

Nederlanders mogen volgend jaar een ton belastingvrij schenken. Dat geld moet dan wel in de eigen woning worden gestoken. Dat is één van de plannen van het kabinet om de woningmarkt aan te jagen.

De schenking moet gebruikt worden voor de aankoop van een huis, verbouwingen of als aflossing op de hypotheek. De schenking van 100.000 euro wordt dan wel belastingvrij, maar over dat deel van de financiering van de woning is er dan geen hypotheekrenteaftrek. En bij het kopen van een nieuwe woning moet de 100.000 euro worden ‘meegenomen’.

 

Het levenstestament

Het levenstestament, u bepaalt hoe de zaken geregeld worden.

In de media is op dit moment veel aandacht voor het zogenaamde levenstestament.

Lees hier het artikel in de 50plus wijzer van juni 2013 (pagina 20).