Notaris zorgt voor juridisch fitte mkb-ondernemers

14-10-2016

‘Kom uit de kast. De ondernemer heeft potentie u veel te bieden. En u de ondernemer. Zowel zakelijk als privé.’, dit zei MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen op het jaarcongres ‘De notaris voor ondernemers: betrokken en deskundig’ van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dat stond dit jaar in het teken van de notariële dienstverlening voor zzp’ers en mkb-ondernemers.

Zo’n zevenhonderd aanwezigen hoorden in Theater Orpheus in Apeldoorn welke behoeften ondernemers hebben en hoe de notaris hen daarbij van dienst kan zijn. Volgens KNB-voorzitter Jef Oomen ‘Betrokkenheid, daar gaat het om. We moeten ons als beroepsgroep betrokken tonen. Ondernemers zijn ook mensen.’

Juridisch fit
Kandidaat-notaris Mireille Hesselmans-Neijzen legde samen met haar cliënt Victor van Tol uit hoe zij zijn startup heeft geholpen. Victor is CEO van Snappcar, het grootste online platform waar je als particulier je auto kunt delen. Door advies van zijn notaris is zijn bedrijf juridisch fit voor de toekomst. Andere sprekers waren onder andere notaris Richard Verbeek en bijzonder hoogleraar Wouter Burgerhart. Hoogleraar ondernemingsrecht Iris Wuisman kon fysiek niet aanwezig zijn, maar had voor de aanwezige (kandidaat-)notarissen een videoboodschap ingesproken. Het programma sloot af met een interactieve sessie met ondernemers.

Bron: KNB

Wijzigingen stamrechtconstructie

Stamrechtvrijstelling ter vervanging van gederfd loon vervalt met ingang van 1 januari 2014

Een van de maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag heeft voorgesteld betreft het vervallen van de stamrechtvrijstelling met ingang van 1 januari 2014.

De stamrechtvrijstelling is opgenomen in artikel 11.1.g. van de Wet op de Loonbelasting. Op basis van de huidige regelgeving kan een vergoeding in verband met te derven loon die ter gelegenheid van de beëindiging van een dienstverband wordt toegekend onder omstandigheden vrij van loonbelasting worden uitgekeerd. Deze mogelijkheid werd en wordt veelal toegepast door – middel van de oprichting van een zogenaamde stamrecht BV – een stamrecht in eigen beheer te creëren.

Met ingang van 1 januari 2014 komt deze mogelijkheid te vervallen. Op 1 januari 2014 reeds bestaande stamrechtconstructies worden gehandhaafd. Om belastingplichtigen toch een impuls te geven om tot uitkering over te gaan houdt het voorstel ook in dat, als een bestaande aanspraak in 2014 in één keer wordt uitgekeerd, slechts 80% in de heffing wordt betrokken. Volgens het kabinet zou dit een stimulans voor de economie kunnen zijn.

Deze maatregel heeft dus gevolgen voor reeds opgerichte stamrecht BV’s en in 2013 nog op te richten stamrecht BV’s.