Fijn Hemelvaartsweekend!

Vandaag (Hemelvaartsdag) en morgen zijn we de gehele dag gesloten! Maandag zijn we u weer graag van dienst.

27 & 28 april zijn wij gesloten.

Maandag 1 mei staan wij weer voor u klaar.

Fijne Koningsdag toegewenst.

 

 

Tienduizenden woningbezitters moeten verplicht gaan sparen

Woningbezitters die lid zijn van een ‘slapende’ vereniging van eigenaren (vve) moeten verplicht geld gaan sparen. Dat staat in een wetsvoorstel waar de Tweede Kamer naar verwachting donderdag mee instemt.

[Read more…]

Een huis verkopen uit een erfenis

Wat als je een huis te koop moet zetten omdat het onderdeel is van een nalatenschap? Lees hierover in het door notaris Ros geschreven artikel welke geplaatst is in de 50 Plus-Wijzer van april.

Via deze link kunt u het artikel vinden op bladzijde 14.

Artikel in de 50-Plus Wijzer

In het artikel geschreven voor de 50-Plus Wijzer van februari staat het onderwerp Financieel Misbruik Ouderen centraal.

notaris-50-plus-header-300x150

Notaris 50 Plus ouderen 

 

 

 

Alles gemeenschappelijk? Is dat wel de bedoeling? (deel 3)

Deel drie is het laatste artikel wat is geschreven over huwelijkse voorwaarden.

In deze 50 Plus-Wijzer kunt u lezen over de mogelijkheid van het wijzigen van huwelijkse voorwaarden, alsmede het opheffen.

Door te klikken op deze link kunt u het artikel lezen (bladzijde 32)

Wijzigingen stamrechtconstructie

Stamrechtvrijstelling ter vervanging van gederfd loon vervalt met ingang van 1 januari 2014

Een van de maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag heeft voorgesteld betreft het vervallen van de stamrechtvrijstelling met ingang van 1 januari 2014.

De stamrechtvrijstelling is opgenomen in artikel 11.1.g. van de Wet op de Loonbelasting. Op basis van de huidige regelgeving kan een vergoeding in verband met te derven loon die ter gelegenheid van de beëindiging van een dienstverband wordt toegekend onder omstandigheden vrij van loonbelasting worden uitgekeerd. Deze mogelijkheid werd en wordt veelal toegepast door – middel van de oprichting van een zogenaamde stamrecht BV – een stamrecht in eigen beheer te creëren.

Met ingang van 1 januari 2014 komt deze mogelijkheid te vervallen. Op 1 januari 2014 reeds bestaande stamrechtconstructies worden gehandhaafd. Om belastingplichtigen toch een impuls te geven om tot uitkering over te gaan houdt het voorstel ook in dat, als een bestaande aanspraak in 2014 in één keer wordt uitgekeerd, slechts 80% in de heffing wordt betrokken. Volgens het kabinet zou dit een stimulans voor de economie kunnen zijn.

Deze maatregel heeft dus gevolgen voor reeds opgerichte stamrecht BV’s en in 2013 nog op te richten stamrecht BV’s.