Heeft u al een levenstestament?

Posted by: NHIJ Category: Algemeen Comments: 0

levenstestament

Heeft u al een levenstestament?

De hele maand april wordt het levenstestament actief gepromoot in de media. De radiospot van de campagne ‘Wie van de drie’ is in de periode van 4 tot 17 april te horen geweest op radio 1 en 2, Sky Radio en de lokale radio-omroepen. Ook zijn er advertenties geplaatst in Plus Magazine en Margriet, op doelgroepgerichte websites en via Facebook. Nieuw is het boekje ‘Waar zeg ik JA tegen?’ dat specifiek bestemd is voor gevolmachtigden. Hierin staat kort en bondig wat de taken en verantwoordelijkheden van de gevolmachtigde bij een levenstestament zijn. Daarnaast is er nog het boekje ‘Wie geeft u het vertrouwen?’ met informatie over het levenstestament, de volmacht en het testament.

Wat is nu precies een levenstestament.

Het levenstestament is een instrument dat nog niet zo lang bestaat. Pas sinds een paar jaar kunnen levenstestamenten worden opgesteld. Op het moment van het opstellen van uw levenstestament, moet u de beslissingen die u neemt in uw levenstestament goed kunnen overzien. U bent dan wilsbekwaam. Het is de taak van de notaris om te controleren of u dat ook daadwerkelijk bent. Bij twijfel kan de notaris, met uw toestemming, een arts inschakelen om vast te stellen of u wilsbekwaam bent. Dat voorkomt dat er achteraf vragen kunnen komen over de geldigheid van uw levenstestament.

In een levenstestament legt u vast wie uw belangen behartigt wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent. Steeds meer mensen weten de weg naar de notaris te vinden om hun levenstestament te laten opmaken. Het levenstestament biedt u de mogelijkheid om de regie te houden over uw leven, ook wanneer u zelf niet meer in staat bent om te handelen vanwege ziekte of als gevolg van een ongeval. In een levenstestament geeft u een volmacht aan een persoon in wie u het volste vertrouwen heeft. Deze vertrouwenspersoon mag in zijn of haar naam bepaalde financiële handelingen verrichten, bijvoorbeeld het regelen van uw bankzaken en het doen van belastingaangifte. Daarnaast kan in uw levenstestament worden vastgelegd wat er in bepaalde situaties

moet gebeuren. Zoals wel of niet behandelen bij ziekte en wensen ten aanzien van het levenseinde. Het levenstestament biedt ook ruimte voor hele praktische zaken, zoals de verzorging van huisdieren.

Financieel misbruik

Het geregistreerde levenstestament is tevens een goede waarborg tegen financieel misbruik mits daarin is vastgelegd dat de vertrouwenspersoon ook verantwoording moet afleggen aan een toezichthouder. Regelmatige, officiële verantwoording over de stand van de financiën verkleint het risico op ongeoorloofde uitgaven. Het is om die reden verstandig om in het levenstestament altijd een toezichthouder te benoemen. Steeds meer notarissen vervullen binnen dit toezichthouderschap een actieve rol.

Mocht u meer willen weten over het levenstestament  of  wilt u de checklist voor het opstellen van een levenstestament (pdf-bestand), de brochure ‘Waar zeg ik JA tegen?’ (pdf-bestand) of ‘Wie geeft u het vertrouwen?’ (pdf-bestand)  ontvangen? Neemt u dan contact op met Notarishuis IJmond. Wij geven u graag een persoonlijk advies. Notarishuis IJmond, Dokweg 31 te IJmuiden, telefoon 0255-547500, email ijmuiden@nhij.nl of kijk op onze website www.nhij.nl. U kunt ook langskomen op ons gratis inloopspreekuur iedere laatste donderdag van de maand op ons kantoor in IJmuiden tussen 18.00 en 20.00 uur.

Lees hiet het artikel in de 50 plus wijzer van april

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *